HÔI NGHỊ CC-VC HỌC KỲ II_ NĂM HỌC 2018-2019

Sáng ngày 10/01/2019 Trường TH Đà Sơn Tổ chức buổi hội nghị CC-VC học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Buổi hội nghị diễn ra thật nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá hoạt động của toàn trường trong học kỳ 1 năm học 2018-2019. Đồng chí đã nêu những ưu điểm đã làm được, những tồn tại còn mắc phải, đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại đó. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh trường hiệu trưởng nhà đã triển khai kế hoạch học kỳ 2, tất cả các giáo viên, công nhân- viên chức trong nhà trường đã có tinh thần phát biểu xây dựng cao để đưa chất lượng giáo dục ngày càng  một đi lên, phấn đấu đạt mục tiêu giáo dục đầu năm đã đề ra.

Một số hình ảnh của buổi hội nghị:

Bài viết liên quan