Trường Tiểu học Đà Sơn mời dạy hợp đồng năm 2017 - 2018

23782346_1485578501558282_1246872369_n.jpg

Trường Tiểu học Đà Sơn  mời dạy hợp đồng năm 2017-2018

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên Văn song ngữ.

Liên hệ điên thoại : 0987532592. 

Email        :  nguyenoanh2@gmail.com

Bài viết liên quan